İYİLİK

İyilik; bilgimizi, zamanımızı, emeğimizi ve kaynaklarımızı hiçbir karşılık beklemeden ihtiyaç sahipleri için kullanabilmektir. İhtiyacımız varken yoksulu, yetimi ve ihtiyacı olanı, seve seve doyurabilmektir iyilik. Biz sizi, sadece Allah rızası için yediriyoruz ve giydiriyoruz, sizden bir karşılık ve teşekkür beklemiyoruz diyebilmektir iyilik. Bazen iyilik yapmayı istemek, bazen de kötülükten uzak durmaktır iyilik. Sokağa çıktığında kardeşini güler yüzle selam vermektir iyilik. Soğuk kış günlerinde yuvasız kuşları yemsiz bırakmamaktır iyilik. Sağ elin verdiğini sol elin görmemesidir iyilik. Bizi İnsanoğlu olmaktan ‘’İnsan’’ olmaya terfi ettiren yüce bir davranıştır iyilik. Yaptığımız işin iyi mi olduğunu, vicdanımızın da onayladığı; iç sesimizdir iyilik. Yaptığımızda içimize sinen ve vicdanımızın alkışlayarak kalbimizin huzurla dolmasına yol açan şeydir iyilik.

 

İYİLİK OKULU

Geleceğe dair büyük hedefleri ve idealleri olan, insanı ve insana iyiliği merkeze alan bir anlayışla büyük ve köklü medeniyet kurma iddiası olan toplumlar, her alanda hem kendi insanı hem de bütün bir insanlık için iyilik düşünen, büyük ve çaplı insanlar yetiştirmek zorundadır. İyi niteliklere sahip, donanımlı, iyiliğin insana ve insanlığa sahip çıkmak olduğunu özümsemiş büyük ve çaplı insanlar bilim, kültür ve vakıf medeniyeti adını verdiğimiz kendini insanlığa iyilik için adamış bir iklimde yetişirler.

Medeniyet tarihimize dönüp baktığımızda ‘’İyilikte yarışınız’’ emrini ve ‘’İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır’’ prensibini ilke edinerek birbiri ile yarışmış vakıf ve gönül insanları tarafından, insana ve hayvanlara iyilik yapmak için, bazıları günümüze kadar ulaşan binlerce eser ve iyilik kurumları meydana getirilmiştir.

Bu güzel insanların, bu gönül insanlarının oluşturduğu iyilik kurumları eliyle binlerce, milyonlarca insanın ihtiyacı giderilmiş, gönlü alınmış ve medeniyetimizin şefkat dolu iyilik eli tarafından başları okşanmıştır.

İnandığımız değerler ve yapılan bilimsel araştırmalar ‘’iyilik’’, ‘’güzellik’’ ve ‘’adalet’’ gibi duyguların, çocukta fıtri olarak (doğuştan) var olduğunu ancak; bu duyguların beslenilmesi, büyütülmesi, parlatılması ve eğitilmesi gerektiğini ortaya koyuyor. İyilik Okulu, özünde iyi olan ve iyiliğe eğilimli öğrencilerimizin, uygulamalı iyilik eğitimleriyle, fıtri yolculuğunu tamamlayıp, iyiliği bir hayat felsefesi olarak özümseyen bir anlayışla hayata atılmalarına katkı vermek istemektedir.

Deniz Feneri Derneği olarak 25 yıllık iyilik tecrübesiyle 2015 eğitim öğretim yılında hayata geçirdiğimiz ‘’uygulamalı değerler eğitimi’’ diye de nitelendirilebilecek İYİLİK OKULU projesiyle, iyiliğin okullarımızdan başlayıp dalga dalga bütün bir topluma ve insanlığa yayılacağına; oluşacak farkındalıkla okullarımızın, ülkemizin ve dünyamızın daha yaşanabilir, daha huzurlu bir hale gelmesi için katkı vereceğimize inanıyoruz.

 

 İYİLİK OKULU'NUN AMACI-HEDEFLERİ

İyilik Okulu

Öğrencilere iyilik, yardımlaşma, paylaşma, iyiliğe öncülük etme ve iyilikte yarışma kavramlarını tanıtmayı ve sevdirmeyi ve bu kavramları özümsemiş olarak hayatlarını sürdürmelerini amaçlar.

İyilik Okulu

Öğrencilerin çalışkan, başarılı, üretken, özgüven sahibi, yeteneklerinin farkına varan, bunları kendisinin ve insanlığın yararına kullanabilen gençler olmasını hedefler.

İyilik Okulu

Öğrencilerin içinde bulundukları toplumun sorunlarına duyarlı, sosyal sorumluluk bilincine sahip gençler olmasını hedefler.

 İyilik Okulu

Öğrencilerin bireysel farklılıklarına saygılı; farklı görüş, düşünce, inanç, anlayış ve kültürel değerleri hoşgörü ile karşılayan ve sorunlarıyla ilgilenmekten mutluluk duyan bireyler olmasını hedefler.

İyilik Okulu

Öğrencilerin okul sonrası hayatlarında, arkadaşları, aileleri ve içinde bulundukları toplumla daha pozitif bir iletişim içinde olmalarını hedefler.

Kısaca İyilik Okulu öğrencilerimizin bilgi ve irfanla donanan ve iyilikle yücelen nesiller olmasını hedefler

 

UYGULAMALI İYİLİK PROJESİ YARIŞMASI

Ortaokul ve lise öğrencilerine iyilik, yardımlaşma, dayanışma, paylaşma duygusunu sevdirmek ve yaşatmak; iyilikte yarışma zevkini geliştirmek ve yardım süreçlerine katılımlarını sağlayarak iyilikle ilgili bir farkındalık oluşturmak için “Okullarımız İyilikte Yarışıyor” sloganıyla Deniz Feneri Derneği Ankara Şubesi tarafından 2015-2016 eğitim öğretim yılında hayata geçirilmiştir.

 

İYİLİK OKULU ÖDÜLLERİ

Deniz Feneri bünyesinde yer alan “İyilik Okulu” projesinin bir parçası olan “İyilik Okulu Ödülleri”;

Ortaokullar ve liselerde her yıl gerçekleştirilen uygulamalı iyilik projelerinin değerlendirilmesi sonucunda; projelerle yarışan ekiplerin ödüllendirilmesi, dereceye giren proje ekiplerinin okullarının da “Yılın İyilik Okulu” unvanı ile ödüllendirilmesi için 2016 yılında Deniz Feneri Derneği Ankara Şubesi tarafından oluşturulmuş ve halen devam etmektedir.

 

PROJE DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

* Uygulamalı iyilik projeleri;

* Konusu sadece "iyilik"tir.

* İnsana, canlıya ve çevreye katkı sağlamalıdır.

* Uygulanmış olmalıdır.

* Özgün olmalıdır.

* Sürdürülebilir olmalıdır.